Ovo su samo primeri najčešćih autorskih dela koja možete naplaćivati preko naše autorske agencije:

pravljenje i održavanje kompjuterskih programa
web dizajn
dizajn
vajarska dela, slikarska, grafička dela

industrijsko oblikovanje sa izradom modela i maketa,
vizuelne komunikacije,
arhitektura i obrade fasada,
hortikultura,
umetnički nadzor nad izvođenjem radova u oblasti unutrašnjei fasadne arhitekture,
umetnička rešenja za scenografiju,
naučna, stručna, književna  i publicistička dela,
muzička i kinematografska dela,
restauratorska i konzervatorska dela u oblasti kulture i umetnosti, umetnička fotografija,

zidno slikarstvo i slikarstvo u prostoru,

kostimografija, modno kreatorstvo, umetnička obrada tekstila,

izvođenje umetničkih dela, prevođenje, snimanje filmova, idejne skice, za tapiseriju i kostimografiju,
kao i mnoga druga autorska dela.