Često je pitanje i nedoumica kod autora da li ugovoriti neto ili bruto iznos autorskog honorara.

Kada se zaključuje autorski ugovor, po dogovoru autora i korisnika može se precizirati da li će biti naveden bruto iznos koji korisnik plaća ili neto iznos koji autor prima na svoj račun. Moguće je navesti i oba iznosa.

Bruto iznos obuhvata i poreze i doprinose koji se za autora obračunavaju i plaćaju, u zavisnosti od vrste autorskog dela i statusa autora.

Neto iznos je autorski honorar koji autor prima na svoj račun, bez daljih administrativnih obaveza.

Kada se isplaćuje autorski honorar, za autora plaćamo porez i doprinose po odbitku, što znači da ih plaćamo istovremeno kada i autor dobija svoj neto iznos na račun.