Autorski honorar

Isplata autorskih honorara porezi za autorsko delo Autorsko delo strogo je regulisano Zakonom o autorskom pravu. Autorske honorare možete isplaćivati…

Continue Reading

Autorska dela

Ovo su samo primeri najčešćih autorskih dela koja možete naplaćivati preko naše autorske agencije: pravljenje i održavanje kompjuterskih programa web…

Continue Reading

Autorski biro

Autorom se smatra svako fizičko lice čiji stvaralački angažman rezultira nekom duhovnom tvorevinom iz oblasti književnosti, nauke, umetnosti i drugih…

Continue Reading