Autorsko pravo je pravo koje uživaju autori književnih, naučnih umetničkih i drugih autorskih dela.

Autorsko pravo je isključivo pravo korišćenja ili odobravanja drugima korišćenja svog dela.

Autorska prava uključuju i sistem zaštite tih prava.

Autorsko pravo je je sistem pravnih pravila i načela koje regulišu prava koje zakon daje autoru dela.

Autorsko pravo i srodna prava pružaju autorima podsticaj u obliku priznanja i novčanih naknada, a kao takva im pružaju sigurnost da njihova dela mogu da se distribuiraju bez straha od neovlašćenog kopiranja ili piraterije, a ukoliko do toga dođe, osigurana im je određena zaštita autorskog prava.

Autorsko pravo je evropski naziv. Anglosaksonski je copyright.

Osnovna razlika je što je autorsko pravo zasnovano na strukturi sopstvenog prava autora, gde postoji veza autora i njegove tvorevine. Copyright se ograničava striktno na delo.

Zakon o autorskim pravima možete pročitati OVDE: