Autorski ugovor se formira izmedju korisnika autorskog dela i autora. Autorski ugovor je koristan za obe strane jer u medjusobnom regulisanju prava i obaveza zaštićeni su i autor i korisnik autorskog dela.

Autorski ugovor izmedju ostalog reguliše i načine plaćanja i iskorišćavanja autorskog dela, a na osnovu autorskog prava.

Autorski biro je tek posrednik i treća strana koja se trudi da celokupan odnos učini pouzdanijim, bržim i efikasnijim i da obavi sve administrativno pravne stvari.

Molimo Vas da se javite na naše telefone, posetite nas, pošaljete nam mail ili jednostavno popunite ponudjenu formu kojom nas ovlašćujete da napravimo autorski ugovor i ispostavimo račun.

Pridružite nam se

Hvala!