Autorski honorar

Isplata autorskih honorara porezi za autorsko delo Autorsko delo strogo je regulisano Zakonom o autorskom pravu. Autorske honorare možete isplaćivati…

Continue Reading

Autorski ugovor

  Autorski ugovor je pravni instrument koji se formira između korisnika autorskog dela i autora. Autorski ugovor je koristan za…

Continue Reading