Pored popunjene forme neophodno je da nam na email autorski@autorski.net prosledite i sledeća dokumenta, ukoliko autor želi da se pozove na Ugovor o dvostrukom oporezivanju, a u slučaju da je on potpisan sa zemljom čiji je autor rezident:

1. potvrda o rezidentnosti POR2 (iz Ministarstva finansija )

-Residence Certificate POR2 (issued by the Ministry of Finance)

2. potvrda o socijalnim doprinosima (iz nadležne ustanove),

-Attestation on social contributions – Proof of health and retirement insurance

3. popunjenu izjavu koju ćemo Vam poslati na e-mail (o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na porez na dohodak)

-Filled up declaration given in annex (for elimination of double taxation)

4. kopija pasoša 1. i 2. strana
-Copy of passport 1 and 2 page

Obavezno je da zvanična dokumenta budu na engleskom ili na srpskom jeziku (sa overom sudskog tumača).

The official documents must be in english or serbian.

*Ukoliko autor ne dostavi potvrde pod tačkom 1. i 2. plaćaju se svi porezi i doprinosi za nezaposleno lice.


Potrebni podaci za formiranje autorskog ugovora: