Autorski biro, za potrebe i po pozivu različitih privrednih subjekata, dostavlja Studije o proceni uticaja određenih objekata, fabrika, centara i dr. projekata na životnu sredinu. Za tu svrhu angažujemo tim stručnjaka (Prim. dr i inženjera iz oblasti toksikologije i građevine).

Sve navedene studije se rade u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu (Sl. Glasnik RS 135/4) i Rešenjem Sekretarijata za zaštituživotne sredine o obimu i sadržaju.

Takođe, pored već navedenog, u mogućnosti smo da:

– prikupljamo podatke o geološkim, hidrološkim  seizmološkim karakteristikama terena sa njihovim prikazom,
– predlažemo mere za smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu (mere definisane zakonskom regulativom i tehničkom dokumentacijom,
– dostavljamo Program praćenja uticaja na životnu sredinu (voda, vazduh…).

Ukoliko Vaš projekat ne može da se realizuje (da se izgradi i dobije upotrebnu dozvolu), odnosno čeka na postupak procene uticaja na životnu sredinu i dobijanje saglasnosti na istu, javite nam se.

20 Replies to “Životna sredina”

Comments are closed.