Mi smo preduzeće, odnosno autorska agencija koje postoji od 1990. godine i uspešno radi na poslovima sklapanja ugovora i naplate autorskih honorara. Na obostrano zadovoljstvo sarađujemo sa fakultetima, osnovnim i srednjim školama, ustanovama kulture, osiguravajućim i farmaceutskim kućama, marketinškim agencijama, građevinskim i arhitektonskim firmama i mnogim drugim preduzećima u Srbiji i inostranstvu.

U našoj bazi imamo preko 10.000 autora, a istoj se možete pridružiti i Vi. Potrebno je da radite nešto što se smatra autorskim delom i da imate dogovor sa naručiocem koji to delo želi da kupi odnosno da plati određenu naknadu za njegovo korišćenje. Sve ostalo je na nama.

Mi, kao zastupnici autora, pravimo trojni Ugovor o korišćenju autorskog dela i na osnovu njega (pred)račun koji plaća naručilac odnosno korisnik autorskog dela. Autoru isplaćujemo naknadu u vidu neto honorara i u njegovo ime plaćamo sve poreze i doprinose predviđene Zakonom.

Bruto iznos koji korisnik autorskog dela plaća zavisi i od procenta koji se dodaje na neto iznos, a on zavisi od vrste autorskog dela i statusa autora (zaposlen, nezaposlen, priznati umetnik ili penzioner).

Na kraju kalendarske godine svakom autoru dostavljamo potvrdu o primljenom honoraru i visini plaćenih poreza i doprinosa u tekućoj godini. Tu potvrdu autor koristi za regulisanje Poreza na dohodak, kao i za usklađivanje radnog staža u penzionom fondu kome pripada.

Ukoliko imate dodatna pitanja ili nedoumice kontaktirajte nas putem e-mail-a ili telefona.