Autorski honorar

Isplata autorskih honorara porezi za autorsko delo Autorsko delo strogo je regulisano Zakonom o autorskom pravu. Autorske honorare možete isplaćivati…

Continue Reading