autor
autor
Autorom se smatra svako fizičko lice čiji stvaralački angažman rezultira nekom duhovnom tvorevinom iz oblasti književnosti, nauke, umetnosti i drugih oblasti duhovnog stvaralaštva, bez obzira na vrstu, način i oblik izražavanja. Autorska dela koja su uobičajena nalaze se na stranici autorska dela. Autori mogu biti i strani državljani.
ZAKON O AUTORSKIM I SRODNIM PRAVIMA   Autorsko pravo je pravo koje uživaju autori književnih, naučnih umetničkih i drugih autorskih dela. Autorsko pravo je isključivo pravo korišćenja ili odobravanja drugima korišćenja svog dela. Autorska prava uključuju i sistem zaštite tih prava. Autorsko pravo je je sistem pravnih pravila i načela koje regulišu prava koje zakon daje autoru dela. Opširnije…
AUTORSKI UGOVOR   Autorski ugovor se formira izmedju korisnika autorskog dela i autora. Autorski ugovor je koristan za obe strane jer u medjusobnom regulisanju prava i obaveza zaštićeni su i autor i korisnik autorskog dela. Autorski ugovor izmedju ostalog reguliše i načine plaćanja i iskorišćavanja autorskog dela, a na osnovu autorskog prava. Autorski biro je tek posrednik i treća strana koja se trudi da celokupan odnos učini pouzdanijim, bržim i efikasnijim i da obavi sve administrativno pravne stvari. Opširnije…
AUTORSKI HONORAR

porezi za autorsko delo

Autorsko delo strogo je regulisano Zakonom o autorskom pravu. Autorske honorare možete isplaćivati isključivo ako se radi o autorskom delu. Autorski honorar mora biti definisan kroz ugovor o autorskom delu, u pisanom obliku. Moraju biti definisani naziv dela, korisnik i način korišćenja. Tek tada se može isplatiti autorski honorar autoru koji se ovde uvek tretira kao fizičko lice. Opširnije…