Mi smo preduzeće, odnosno autorska agencija koje postoji od 1990. godine i uspešno radi na poslovima sklapanja ugovora i naplate autorskih honorara.

U našoj bazi imamo preko 10.000 autora, a istoj se možete pridružiti i Vi.

Potrebno je da radite nešto što se smatra autorskim delom i da imate dogovor sa naručiocem koji to delo želi da iskoristi (kupi). Sve ostalo je na nama.

Pravimo Ugovor o korišćenju autorskog dela i (pred)račun koji plaća naručilac. Autoru isplaćujemo neto honorar i u njegovo/Vaše ime plaćamo sve poreze i doprinose predviđene Zakonom. Procenat koji se dodaje na neto iznos zavisi od vrste autorskog dela i statusa autora (zaposlen, nezaposlen, priznati umetnik ili penzioner). Na kraju kalendarske godine svakom autoru dostavljamo potvrdu o primljenom honoraru i visini plaćenih poreza i doprinosa u tekućoj godini. Tu potvrdu autor koristi za regulisanje Poreza na dohodak, kao i za usklađivanje radnog staža u penzionom fondu kome pripada.

Pozovite našu autorsku agenciju i raspitajte se o detaljima koji Vas zanimaju.